Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje, że Zarządzeniem Zastępczym Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wygasił mandat radnego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu – p. Krzysztofa Durdy. Wojewoda powiadomił także o tym fakcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
        Powodem było naruszenie art. 24f ustawy o samorządzie gminnym (prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowogrodziec).
        Powyższe działania poprzedzone były postępowaniem toczącym się przed Wojewodą. Mimo wezwania przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem dnia 19 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Nowogrodźcu nie podjęła uchwały            w sprawie wygaszenia mandatu ww. radnemu.
         Z tego też względu Wojewoda wydał dnia 10 września 2019 r zarządzenie zastępcze w przedmiotowej sprawie.

 Treść Zarządzenia zastępczego Wojewody  dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.