BN 410

W dniu 4 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Legnicy Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich odebrał od Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka promesę na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolejowa w Wykrotach”.

Środki na przebudowę drogi zostały pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 108 000,00 zł. Na chwilę obecną jest to droga  tłuczniowa, natomiast w br. planowana jest przebudowa i na długości 334 mb, zostanie położona dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa. Co w znacznym stopniu poprawi dojazd do firm znajdujących się na Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

fundusz dróg 410