Informujemy,

że w dniu 25 września 2019 r. o godz. 9:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych.
 7. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w gminie Nowogrodziec i powiecie bolesławieckim.
 8. Informacja dotycząca działalności Spółki „Hydro-Tech” w Nowogrodźcu.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. nr 420/25 o pow. 0,0336 ha, obr. Milików);
 2. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Nowogrodźca;
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu;
 4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok;
 5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.

8. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

 

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>tutaj<<