Z okazji jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pani Jadwiga Bobek, wielpletni Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Bolesławcu, doceniła pomoc i wsparcie, które okazywał dla organizacji Burmistrz Nowogrodźca Robwrt Relich.

Pani Jadwiga Bobek w imieniu Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu wyraża wdzięczność Robertowi Relichowi, Burmistrzowi Nowogrodźca, za życzliwość, dotychczasową przyjazną współpracę oraz długoletnie wspieranie wszystkich działań na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. 

"Pana osobiste zaangażowanie w pomoc osobom potrzebującym budzi nasz szacunek i uznanie" - Jadwiga Bobek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Polsce należy do najstarszych organizacji społecznych w Polsce. Powstało w 1919 r. z inspiracji Stefanii Sempołowskiej, znanej działaczki społecznej, pedagoga, publicystki i pisarki. Aktualnie Towarzystwo jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz dzieci. Posiada status organizacji pożytku publicznego. W ramach działalności służy dzieciom - przede wszystkim wymagającym ratunku i pomocy. Walczy o dobro dzieci: powracających z zesłania i obozów koncentracyjnych, osieroconych i zagrożonych sieroctwem, żyjących w skrajnej nędzy i poniżeniu, głodnych, żebrzących, bezdomnych, nieślubnych, wykorzystywanych, zaniedbanych edukacyjnie i wychowawczo, maltretowanych fizycznie i psychicznie, sprawiających trudności wychowawcze, wykolejonych, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych (od alkoholu, narkotyków i nikotyny), o złym stanie zdrowia i niepełnosprawnych.