Na podstawie art. 160 oraz 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Urząd Miejski w Nowogrodźcu

podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bolesławcu na kadencję 2020 – 2023

Treść ogłoszenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu