Drukuj
Odsłony: 3085

Po wielu miesiącach prac rewitalizacyjnych nowogrodzieckiego Rynku, 22 maja 2019 roku nastąpiło uroczyste oddanie inwestycji dotyczącej rewitalizacji płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu. Uroczystość gminną rozpoczęto odegraniem hejnału Nowogrodźca, który jest już stałym elementem wielu wydarzeń i pięknie rozbrzmiewa podczas naszych gminnych uroczystości. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wyraził nadzieję, że ten odnowiony, piękny Rynek stanie się dla wszystkich miejscem odpoczynku, spotkań, miejscem, w którym mieszkańcy będą chętnie spędzać czas całymi rodzinami wzmacniając poczucie społeczności i dbając o kultywowanie lokalnych tradycji i historii. W obecności zaproszonych gości, mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec Burmistrz Robert Relich serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w przebieg i realizację tak ważnej dla naszej gminy inwestycji. Występ zespołu Pieśni i Tańca Nowogrodziec umilał czas licznie zgromadzonym mieszkańcom gminy. Uroczystość została zakończona koncertem Nowogrodzieckiej Orkiestry Dętej. 

Na wstępie należy podkreślić, że do dziś podnoszą głosy Radni opozycyjni wobec działań Burmistrza Nowogrodźca, twierdząc, że rewitalizacja centrum miasta była niepotrzebna i nie jest priorytetem.

Prace konserwatorskie i budowlane zostały zaprojektowane przez firmę PALMETT Markowe Ogrody s.c. z Warszawy. Prace obejmowały kompleksową wymianę nawierzchni dróg i chodników w obrębie ul. Rynek, Kościuszki oraz zapleczy budynków ul. Rynek 8-11 i Rynek 13-19. W powiązaniu z pracami konserwatorskimi zostały wykonane niezbędne prace w zakresie uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Na nowogrodzieckim rynku pojawiły się nowe elementy małej architektury o zabytkowym charakterze.

Ponadto zmianie uległa organizacja ruchu. Rozwój handlowo – usługowo - rekreacyjnej funkcji centrum miasta wpłynął na decyzję o otwarciu ul. Kościuszki z wjazdem od strony drogi wojewódzkiej.

Obszarem inwestycji objęto rejon ulic Rynek i Kościuszki. Przebudowane zostały nawierzchnie drogowe, chodniki, place, zaplecza budynków mieszkalnych, powstały parkingi oraz miejsca postojowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano prace związane z przebudową instalacji deszczowej i urządzeń elektrycznych. Ponadto przebudowane zostały zjazdy i skrzyżowania dróg wojewódzkich.

Realizacja inwestycji została poprzedzona opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, w ramach którego odbyły się spotkania warsztatowe z mieszkańcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz stowarzyszeniami. Przeprowadzone konsultacje społeczne miały na celu uwzględnienie oczekiwań i potrzeb Mieszkańców. 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji fotograficznej
>>>

Rynek z ceramiki

<<<
Projekt pn. ,,Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu ” jest dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa