Drukuj
Odsłony: 2336

Połączenie w parafii zd

Mieszkańcy Gierałtowa, jak i Czernej, od wielu lat czynnie zabiegali o naprawę drogi powiatowej relacji Gierałtów - Czerna.

Przebudowa drogi została podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w 2017 roku i obejmował odcinek 773 mb. W roku 2018 roku przebudowano następne 693 mb.

Dnia 7 maja 2019 roku oddano do użytku ostatni odcinek drogi o długości 381 mb i na tym została zakończona przebudowa powyższej drogi. Odbioru drogi osobiście dokonał gospodarz Gminy Robert Relich. Podczas odbioru inwestycji obecni byli również Starosta Powiatu Bolesławieckiego Tomasz Gabrysiak, Wicestarosta Bolesławiecki Mirosław Horzempa, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu Paweł Bednarski. Inwestycja realizowana była na mocy porozumień Powiatu Bolesławieckiego z Burmistrzem Robertem Relichem, który zadeklarował pokrycie połowy kosztów wykonania zadania w łącznej kwocie 362 tys. złotych w formie dotacji celowej. Porozumienia przewidywały, że zarówno Gmina Nowogrodziec, jak i Powiat Bolesławiecki, będą podejmować działania na rzecz wspólnej promocji realizowanego zadania w celu poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

W ramach przebudowy wykonano dwie warstwy asfaltowe, warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną. Dodatkowo przeprowadzono czyszczenie i pogłębienie rowów, remonty przepustów drogowych oraz wyrównanie i profilowanie poboczy.

Odcinek drogi z Gierałtowa do Czernej stanowi kluczowe połączenie z siecią dróg regionalnych i krajowych dla mieszkańców północnej części gminy Nowogrodziec. W ostatnich latach stan techniczny drogi uległ drastycznemu pogorszeniu. Mamy nadzieję, że dzięki przeprowadzonym pracom mieszkańcy Gminy szybciej i bezpieczniej będą mogli dotrzeć do swoich miejsc pracy, miejsc wypoczynku i wybranych instytucji w celu załatwienia niezbędnych spraw, a nowa inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenia komfortu jazdy.

droga Gierałtów Czerna 900 pks