info

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Nowogrodźca informuje mieszkańców, że zgodnie z art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

(t.j.Dz.U.2019.684), w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r., spis wyborców będzie udostępniony w dniach od 6 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, pokój nr 9.

 

                                                                                                                                   Burmistrz Nowogrodźca
                                                                                                                                         Robert Relich