Dutkowski OSP 410 kadr crop

W dniu 25 kwietnia br. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu wzbogaciła się o nową spalinową pilarkę ratowniczą, którą Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich przekazał na ręce Prezesa OSP Nowogrodziec Pana Andrzeja Dutkowskiego.

 Pilarka jest niezbędna do prowadzenia przez Strażaków działań ratowniczych związanych  z wiatrołomami dużych rozmiarów, a także dzięki wyposażeniu w specjalistyczną prowadnicę i łańcuch do realizacji interwencji przy rozbiórce płonących konstrukcji drewnianych i poszyć dachów zagrożonych ponownym zapaleniem. Doposażenie w nową pilarkę spalinową podniesie sprawność bojową jednostki. Sprzęt został zakupiony ze środków finansowych Gminy Nowogrodziec.