Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

 

     Dnia 1 maja 2019 roku powołuję na stanowisko Zastępcy Burmistrza Nowogrodźca Pana Andrzeja Drąga, Mieszkańca Nowogrodźca. Dotychczas Pan Andrzej Drąg wykonywał pracę na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej – Wydziału Inżynierii Środowiska z tytułem magister inżynier.

    Od 2007 roku pracuje zawodowo w samorządzie lokalnym. Identyfikuje się pracą dla społeczności lokalnej będąc między innymi Radnym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, VI kadencji.

     Życzę Panu Andrzejowi wielu sukcesów w nowej, odpowiedzialnej roli, jaką będzie pełnił dla naszych Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec.

                                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                                                                        Robert Relich
                                                                                                                                               Burmistrz Nowogrodźca

Nowogrodziec, 23.IV.2019 rok