żołnierze wyklęci

1 marca obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy po latach zapomnienia wrócili do szerokiej świadomości historycznej Polaków.

Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiało opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Toczyło również walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120–180 tysięcy osób. W ostatnich dniach II wojny światowej na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych.

Prawda