DSC0886

>>>Transmisja - VII sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu<<<

W dniu 20 listopada 2018 roku w Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, której głównym punktem obrad było ślubowanie Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na nową pięcioletnią kadencję. Uroczyste ślubowanie się odbyło. Od tego czasu upłynęło już 100 dni. Czasu niewiele, aczkolwiek utworzyła się już w Radzie Miejskiej grupa skutecznie wyróżniających się osób. Grupa ta skupia razem tych, którzy niestety mają jednak problem z frekwencją podczas obrad Rady Miejskiej.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, Radni zwrócili się do Przewodniczącego Rady Łukasza Izydorczyka z zapytaniem, dlaczego niezgodnie ze Statutem gminy usprawiedliwiał absencję niektórych radnych, co pozwalałoby na wypłatę diety w pełnej wysokości - bez potrąceń.

W związku z powyższym przedstawiamy do wiadomości, w ramach informacji publicznej, zestawienie obecności poszczególnych Radnych Rady Miejskiej na posiedzeniach Rady.

1

Sesja zd