Drukuj
Odsłony: 4098

Projekt Polsko Litewski zd

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu we współpracy ze Stowarzyszeniem Solidarni Razem rozpoczęła realizację dwuletniego projektu „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020” pod hasłem „Znad Wilii, znad Odry”.

Dnia 20 lutego 2019 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich gościł w nowogrodzieckim ratuszu delegację w osobach:
Pani Zofia Komołowska - wdowa po wicepremierze Longinie Komołowskim, wieloletnim prezesie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego,
Pani Renata Krasowska - wiceprezes Związku Polaków na Litwie oddział Trocki, nauczyciel w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu,
Pan Artur Gałęski - Dyrektor Instytutu Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie,
Pan Sebastian Zielonka - Wicedyrektor Instytutu Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie
oraz uczennica reprezentująca Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu.

Goście mieli możliwość oglądnąć film promujący naszą miejscowość oraz wysłuchać informacji o Gminie Nowogrodziec. Po spotkaniu Burmistrz Robert Relich zaprosił Gości na zwiedzanie Nowogrodźca. 

Było to pierwsze spotkanie w ramach projektu, podczas którego Goście nie tylko zwiedzili szkołę, ale dowiedzieli się, w jaki sposób są realizowane zadania edukacyjne i wychowawcze, w jakich projektach i przedsięwzięciach uczestniczy Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu. W auli odbyło się spotkanie z uczniami klas 7- 8 oraz 3 Gimnazjum, podczas którego Pani Zofia Komołowska opowiedziała o współpracy polsko-litewskiej, zaś Pani Renata Krasowska - o szkole, z którą została nawiązana współpraca, a Pan Artur Gałęski przybliżył założenia projektu.
 
Mamy nadzieję, że zainicjowana współpraca będzie owocna i przyniesie wiele radości uczniom i nauczycielom z Nowogrodźca i Połuknia.

Projekt Polsko Litewski zdjęcia