konsultacje

INFORMACJA

Przewodniczący Zebrania informuje, że podczas zebrania wiejskiego Sołectwa Nowogrodziec

zarządzonego na dzień 27 stycznia 2019 r. na godz. 16:30

zgodnie z Uchwałą nr V/29/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia Sołectwa Nowogrodziec

odbędą się

konsultacje społeczne w sprawie


zniesienia Sołectwa Nowogrodziec.

 

                                                                                                    Przewodniczący Zebrania Wiejskiego

                                                                                                    (-) Łukasz Izydorczyk