Przekazanie sztandaru zd

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowogrodźcu przekazał podczas uroczystego apelu w dniu 15 listopada 2018 roku swój sztandar Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu. Ceremonia rozpoczęła się Apelem kombatantów do młodzieży szkolnej z przesłaniem, by przejmując symbol honoru i godności żołnierskiej, dbali o ciągłość historii i trwałość naszej państwowości. "Niech hasło Bóg – Honor – Ojczyzna, które było naszą drogą, towarzyszy Wam i następnym pokoleniom" - z takimi słowami Kombatanci przekazali sztandar uczniom szkoły. Przedstawiciel młodzieży odczytał Zobowiązanie młodzieży do otoczenia sztandaru szacunkiem i godnego reprezentowania podczas uroczystości. Wicedyrektor Józef Rosa dopełnił ceremonii, odczytując Akt przekazania sztandaru.

Nie zabrakło gorących podziękowań  wszystkim instytucjom współpracującym z Kołem Miejsko-Gminnym Kombatantów RP i BWP w Nowogrodźcu. Spotkanie było również okazją do uroczystego otwarcia i poświęcenia Szkolnej Izby Tradycji, w której zobaczyć można cenne pamiątki historyczne, kroniki, fotografie i inne materiały ilustrujące działania w ramach realizowanych w szkole projektów o tematyce patriotycznej.

Apel zakończyła przepiękna i wzruszająca część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.

Źródło: SP w Nowogrodźcu 

Przekazanie sztandaru 700pks 

Niepodległa