Drukuj
Odsłony: 4182

 

 CZYSTE POWIETRZE

APEL DO MIESZKANCÓW
GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC

Szanowni Mieszkańcy!

Mając na uwadze rozpoczęty kolejny sezon grzewczy, zwracam się z apelem i prośbą o nie spalanie odpadów w piecach domowych, kominkach i ogniskach.  

Dym ze spalanych śmieci jest nie tylko uciążliwy ze względu na nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim bardzo toksyczny. Spalanie w piecach domowych odbywa się w zbyt niskiej temperaturze i powoduje emisję zanieczyszczeń takich, jak: pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze dioksyny i furany.

Wszystkie niebezpieczne związki powstające w wyniku spalania śmieci gromadzą się w sąsiedztwie komina, z którego się wydostały, wdychane są przez osoby spalające, członków  rodziny i  okolicznych mieszkańców. Wnikają do gleby i wód (a stamtąd np. do przydomowego ogródka), wciskają się wszystkimi szparami do wnętrza domów.

Negatywny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach, najczęściej w postaci chorób nowotworowych. Osadzanie się sadzy mokrej w przewodach kominowych  może spowodować jego zapalenie się i być przyczyną zaczadzeń.

Przypominam, że w domowych piecach bezwzględnie nie wolno palić: odpadów z tworzyw sztucznych, gumowych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po farbach, chemikaliach, środkach ochrony roślin, styropianu oraz papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Przypadki spalania odpadów należy zgłaszać  na Policję  tel. 757316295, Straż Miejską  tel. 757316419  lub do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu  tel. 757380660.  

Apeluję o odpowiedzialność i rozsądek.
Dbajmy o środowisko, nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci.

Przypominam  że, zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) cytat art. 191 ustawy „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny”.

Kara grzywny za łamanie tego zakazu może wynieść nawet 5 000,00 zł.

                                                                                                                                                                                       Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca