I Sesja zd

20 listopada 2018 roku w Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, której głównym punktem obrad było ślubowanie Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu i Burmistrza Nowogrodźca na nową pięcioletnią kadencję.

Na sesję, oprócz przedstawicieli władz samorządowych Gminy Nowogrodziec, przybyli również dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Nowogrodziec.

Obrady Rady Miejskiej prowadził, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, najstarszy wiekiem Radny obecny na sesji. Ten obowiązek sprawowała podczas I Sesji nowej kadencji Pani Antonina Szelechowicz.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodźcu Pani Krystyna Komar wręczyła Radnym zaświadczenia o wyborze na funkcję Radnego Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023, po czym Radni złożyli ślubowanie. Następnie Pani Krystyna Komar wręczyła Panu Robertowi Relichowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Nowogrodźca w kadencji 2018-2023, po czym  Burmistrz  Robert Relich złożył uroczyste ślubowanie.

Podczas sesji Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu wybrali ze swojego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady, którym został Pan Łukasz Konrad Izydorczyk, oraz Wiceprzewodniczącego Rady, którym został Pan Mirosław Mielnik.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich życzy wszystkim Radnym nowej kadencji owocnej współpracy na rzecz społeczności Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Ślubowanie Burmistrza Nowogrodźca I Sesja