Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone w dniu 25 października 2018 roku.
Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu i formularzem uwag udostępniono podmiotom zainteresowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Konsultacje zakończono w dniu 08 listopada 2018 roku.

>>Więcej informacji - BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu<<