KOMUNIKAT
BURMISTRZA NOWOGRODŹCA
 
 

 Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Zebrzydowa,

                w związku z licznymi próbami oszustw przez osoby, które przedstawiają się za Pracowników operatorów sieci gazowych, uprzejmie informuję, że POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ZAKŁAD W ZGORZELCU NIE PLANUJE  na terenie wsi Zebrzydowa budowy sieci gazowej i przyłączy do Mieszkańców.
 
                Ponieważ na ryzyko kradzieży szczególnie  narażone są osoby starsze i samotne, prosi się o zgłaszanie wszelkich incydentów do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu pod numerem telefonu 75 738 06 60.
 
                Gmina i Miasto Nowogrodziec realizuje obecnie program dotacji do ekologicznych źródeł ciepła i czyni starania zmierzające do realizacji inwestycji przesyłowych. Wzorem projektu inwestycyjnego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej informacje będą najpierw przekazane Mieszkańcom na zebraniach wiejskich.
 
                                                                                                                                                                                                                Z poważaniem
 
                                                                                                                                                                                                                                       Robert Relich
                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca