OGŁOSZENIE bn

                                                                                                         

          W związku z włamaniami mającymi miejsce w ostatnim czasie w miejscowości Gierałtów Burmistrz Nowogrodźca zwołał w trybie pilnym posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  w celu oceny występujących zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

         Podczas posiedzenia omówiono propozycje planowanych działań mających na celu wyeliminowanie przyczyn zdarzeń niepokojących mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec. W wyniku rozmowy Burmistrza Roberta Relicha  z Komendantem Policji w Nowogrodźcu Jackiem Jaworskim ustalono również harmonogram pracy Straży Miejskiej.

                                                                             

                                                                                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                                                      Robert Relich