11 września 2018 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na realizację zadania pt. Remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Godzieszowie, które zostało ujęte do realizacji w budżecie bieżącego roku.

Wykonawcą robót jest Spółka Hydro-Tech z Nowogrodźca. Zakres remontu obejmuje między innymi: prace rozbiórkowe, prace przy kominie, ocieplenie lukarn ponad dachem, pokrycie dachu dachówką cementową wraz z obróbkami blacharskimi oraz zainstalowanie instalacji odgromowej. Termin wykonania zadania został ustalony na dzień 19 grudnia 2018 roku. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 122 469,30 zł brutto.

Zadanie jest jednym z wielu inwestycji, które przyczyniają się do poprawy obiektów służącym Mieszkańcom. W Godzieszowie trwa realizowania przez samorząd lokalny Nowogrodźca budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Już niedługo Mieszkańcy będą się cieszyć z nowej drogi, która zostanie przebudowana ze środków pochodzących z budżetu Gminy Nowogrodziec.

Współpraca i realizowane zadania są efektem zaangażowania Mieszkańców i Pana Piotra Tutaka, Sołtysa Godzieszowa. Dziękujemy!