8 września 2018 roku w Milikowie na nowo otwartym boisku sportowym odbyły się zawody sportowo - pożarnicze Gminy Nowogrodziec i partnerskiej Gminy Gorzyce. W zawodach do rywalizacji przystąpiły Ochotnicze Straże Pożarne Gminy i Miasta Nowogrodziec: OSP Nowogrodziec, OSP Czerna, OSP Gierałtów, OSP Zebrzydowa, OSP Nowogrodziec Osiedle oraz goście z partnerskiej Gminy Gorzyce woj. podkarpackie, którzy reprezentowali jednostki OSP Gminy Gorzyce.
Oprócz pożarniczej rywalizacji męskich drużyn pożarniczych OSP, w zawodach wystartowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z OSP Czerna: kategoria chłopców 10 – 16 lat, OSP Gierałtów: kategoria mieszana 10-16 lat oraz Gminna Kobieca Drużyna Pożarnicza.
Nad rywalizacją zawodów pożarniczych czuwała Komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu mł. bryg. Andrzeja Śliwowskiego, w której skład weszli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP pod kierownictwem mł. bryg. Janusza Drużga, będącego sędzią głównym zawodów.
Drużyny męskie OSP rywalizowały w dwóch konkurencjach sztafety pożarniczej oraz ćwiczenia bojowego.
Podium zawodów ukształtowało się następująco:
I miejsce OSP Nowogrodziec
II miejsce OSP Zebrzydowa
III miejsce OSP Gierałtów
Fundatorem pucharów i nagród dla uczestników zawodów był Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, który z ramienia Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu kierował pracami organizacyjnymi i technicznymi mającymi na celu przygotowanie sprawnej i bezpiecznej rywalizacji w zawodach.
Zawody zorganizowane zostały przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu, Zarząd Miejsko Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowogrodźcu, Ochotniczą Straż Pożarną w Gierałtowie i Ochotniczą Straż Pożarną w Zebrzydowej.