Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, pozyskał dotację z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w wysokości blisko 3,2 mln zł na rozwój miasta. W dniu 26 lipca 2018 roku została podpisana umowa przez Burmistrza Roberta Relicha i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, dzięki której centrum Nowogrodźca stanie się wizytówką miasta. Cały projekt realizowany jest na podstawie opracowanego przez Gminę Nowogrodziec Lokalnego Programu Rewitalizacji.

W dniu 20 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na dokończenie rewitalizacji płyty Rynku po zejściu z budowy poprzedniego wykonawcy. „Jest to mój priorytet, - mówi Burmistrz Robert Relich - Dzisiaj to nasza największa troska. Zależy nam, aby prace budowlane zostały zakończone jak najszybciej. Nie możemy pójść drogą na skróty. Dokończenie rewitalizacji płyty Rynku zostało poprzedzone żmudną inwentaryzacją wykonanych prac wraz z oceną ich jakości. Inwentaryzacja objęła blisko 1000 pozycji kosztorysowych oraz inwentaryzację geodezyjną i geologiczną. Gmina Nowogrodziec zobowiązana jest stosować prawo zamówień publicznych, a także rzetelne rozliczenie z poprzednim wykonawcą oraz rzetelny kosztorys na dokonanie robót. Procedura ta została wykonana w możliwie najkrótszym czasie.”

W dniu 27 sierpnia 2018 roku Robert Relich podpisał umowę z wyłonionym w procedurze przetargowej wykonawcą GRANIT – Dariusz Pylak, ul. Aleja Wojska Polskiego 47, Strzegom.

Po przerwie zostają wznowione roboty dotyczące zadania pn. Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu. W ramach projektu przebudowane zostaną nawierzchnie drogowe, chodniki, place i zaplecza budynków mieszkalnych, powstaną parkingi i nowe miejsca postojowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane są też prace związane z przebudową instalacji deszczowej i urządzeń elektrycznych.

Zakres prac to roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, konstrukcja placu wokół ratusza z bruku klinkierowego, odwodnienie liniowe – koryta klinkierowe, konstrukcja wokół budynku ratusza z płyt, konstrukcja chodnika z płytek klinkierowych – bruk klinkierowy, konstrukcja chodnika z płytek betonowych (zaplecze), konstrukcja jezdni z kostki cięto – łupanej, konstrukcja jezdni z kostki łupanej (zaplecze), konstrukcja parkingów z płyt betonowych oraz z kostki klinkierowej (rynek), krawężniki i obrzeża, urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome i pionowe, konstrukcja nawierzchni z kostki cięto – łupanej, skrzyżowania i zjazdy w obrębie dróg wojewódzkich, jak również instalacje elektryczne i sanitarne.

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.