Drukuj
Odsłony: 5123

Dnia 25 sierpnia 2018 roku w Zebrzydowej odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 70 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zebrzydowej, podczas której w homilii Ks. Kanonik Wilhelm Ogaza dziękował Strażakom za bezinteresowna służbę na rzecz społeczności lokalnej, Mieszkańców Zebrzydowej oraz całej Gminy, upraszając w modlitwie opiekę Bożą podczas niebezpieczeństw, z jakimi Strażacy zmagają w codziennej służbie. Następnie poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Nowogrodziec wraz z zaproszonymi Gośćmi, w szczególności Mieszkańcami Zebrzydowej, przemaszerowały pod plac przed budynkami, w których Ochotnicza Straż Pożarna w Zebrzydowej prowadzi swoją działalność, gdzie odbyły się dalsze obchody.
Działalność oraz gotowość bojowa OSP Zebrzydowa kształtowana jest w szczególności poprzez zaangażowanie Strażaków, którzy pełnią swoją funkcję ochotniczo. Natomiast Gmina, realizując zadania samorządu terytorialnego, zapewnia utrzymanie obiektów, sprzętu oraz angażuje się w kształtowanie jednostki operacyjno – technicznej OSP. Dla członków JOT zapewnione są ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, badania lekarskie, szkolenia oraz ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Sukcesywnie konserwowany jest również sprzęt będący na wyposażeniu jednostki oraz poprawiane są warunki lokalowe. Ostatni remont został zakończony w dniu 28 kwietnia 2014 roku, gdzie kompleksowo został wyremontowany garaż OSP. Od wielu lat OSP Zebrzydowa korzysta w swojej działalności z nowoczesnych pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Zebrzydowej, będącego w bezpośrednim sąsiedztwie.
Miłym wydarzeniem sobotniej uroczystości było przekazanie przez reprezentującego Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha, Zastępcę Burmistrza Dariusza Jancelewicza, kompletnego umundurowania bojowego zakupionego ze środków finansowych Gminy Nowogrodziec dla pierwszej kobiety należącej do jednostki OSP Zebrzydowa Pani Agaty Turek, która z ambicją i zaangażowaniem ukończyła szkolenie podstawowe ratowników OSP w terminie od 10 marca do 19 maja 2018 roku.
Gmina Nowogrodziec przekazała środki finansowe w formie dotacji umową na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego (hełmów strażackich), co przyczyniło się do sukcesywnego wyposażenia jednostki w umundurowanie.
W bieżącym roku OSP Zebrzydowa brała również udział w projekcie pn. „Fundusz Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Nowogrodziec”, gdzie pozyskano dla jednostki nowoczesne i funkcjonalne nosze podbierakowe aluminiowe.