Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, podpisał w dniu 16 lipca 2018 roku umowę z Wojewodą Dolnośląskim na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację programu „Aktywna tablica”.

„Aktywna tablica” jest rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Gmina Nowogrodziec uzyskała w 2018 roku dotację w kwocie 14 000,00 zł, wkład własny na realizację programu wynosi 3 500,00 zł. Koszt całkowity to 17 500,00 zł.

 

Lp.

Nazwa   jednostki oświatowej

Adres

Przyznana kwota dotacji

Wkład własny

Koszt całkowity

1

Szkoła Podstawowa

im. Józefa Piłsudskiego

w Nowej Wsi

Nowa Wieś 26a

59-730 Nowogrodziec

14 000,00 zł

3 500,00 zł

17 500,00 zł