Drukuj
Odsłony: 4206

Susza dała się we znaki rolnikom. Burmistrz Nowogrodźca wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o powołanie Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód, na obszarach dotkniętych suszą, na terenie gminy Nowogrodziec. Wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami należy składać niezwłocznie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu.

>>TV Łużyce - Straty po suszy<<

Informujemy rolników, których uprawy polowe zostały uszkodzone przez suszę w stopniu znacznym, o możliwości wnioskowania o oszacowanie tych strat.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o powołanie Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Nowogrodziec.

Wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami należy składać niezwłocznie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu.

Szacowanie szkód u rolników odbywa się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie tzn. nie będą brane pod uwagę wnioski o oszacowanie strat z plonów już zebranych z pól.

Rolnik posiadający uprawy, które zostały uszkodzone poza terenem naszej gminy jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o oszacowanie szkód do każdej z gmin, na terenie której poniósł szkody.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest kopia wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2018 – składana w ARiMR.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również w urzędzie gminy i u sołtysów.

Druki wniosku i oświadczeń pod pozycją 7,8,9 na stronie:

http://bip.duw.pl/bip/urzad-wojewodzki/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/2108,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html