SP NW zd

Obchodzony 27 maja dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony przez Sejm RP uchwałą z 29 czerwca 2000 roku dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku i w rocznicę 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

Z okazji 28. rocznicy reformy samorządowej, która przywróciła gminom możliwość samostanowienia, życzenia dla Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha i wszystkich samorządowców Gminy Nowogrodziec złożyli: Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu Marta Kołodziejska, Dyrekcja wraz ze wspólnotą uczniowską Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej,  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach Wiesława Traczyk, Sołtys Zagajnika Katarzyna Karyszyn, Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Burmistrz Robert Relich wyraża swoją wdzięczność dla wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz naszej gminy. Podziękowania kieruje do Radnych Rady Miejskiej obecnej i poprzednich kadencji oraz do Sołtysów, rad sołeckich i wszystkich samorządowców, doceniając współpracę z nimi.

SP NW życzenia 800pks

SP Gościszów życzenia 880 pks

SP Czerna życzenia 800pks

KARYSZYN SOLTYS ZAGAJNIKA na stronę www 410