9 maja br. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi”. Wykonawcą inwestycji jest firma DRECON Sp. z o.o. ze Szprotawy. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, budynek ocieplony zostanie metodą BSO styropianem gr. 15 cm, wykonane zostaną tynki akrylowe, stropodach oraz strop nad częścią parterową zostanie ocieplony, wymienione zostaną oprawy oświetleniowe, przebudowana będzie instalacja c.o. wraz z wymianą grzejników. Zostanie wymieniony kocioł olejowy, instalacja z.w. i c.w.u., barierki przy schodach do piwnicy, zbuduje się pochylnię dla osób niepełnosprawnych, wyremontowane zostaną schody zewnętrzne, wokół budynku wykonana będzie opaska z kostki betonowej. Prócz tych prac wykonany zostanie remont węzłów sanitarnych z dostosowaniem jednego pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych, wymieniona będzie część drzwi wewnętrznych. Na sali gimnastycznej zostanie odnowiony parkiet, zamontowane również osłony okienne, w ciągach komunikacyjnych usunięte będą płytki klinkierowe.We wszystkich pomieszczeniach będziee zrobiony remont, pomalowane ściany oraz sufity.

Wykonawca został zobowiązany do wykonywania prac w taki sposób, aby nie zakłócać zajęć szkolnych. Teren robót zostanie zabezpieczony, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci. Dnia 9 maja br. został przekazany Wykonawcy również plac budowy. Termin zakończenia wszystkich prac wewnątrz budynku upływa 24 sierpnia br., natomiast prace zewnętrzne muszą zostać zrealizowane do dnia 30 września 2018 r. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 2 350 000,00 zł brutto.

>>Relacja TV Łużyce pt. Doczekali się remontu szkoły<<