Drukuj
Odsłony: 4928

KONKURS OFERT 410

Burmistrz Nowogrodźca podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości przyznanych kwot na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz dla innych podmiotów  uprawnionych do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2018 rok.

Więcej informacji – Biuletyn Informacji Publicznej