W dniach 18-19 listopada 2017 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich skierował Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowogrodziec do udziału w szkoleniu naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych, przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

W szkoleniu brali udział druhowie z OSP Czerna, OSP Nowogrodziec Osiedle, OSP Gościszów, OSP Gierałtów oraz OSP Zebrzydowa. Łącznie siedmiu strażaków uzyskało wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu programu objętego szkoleniem. W dniu 25 listopada 2017 roku miał miejsce egzamin, który wszyscy nasi druhowie zdali pozytywnie. 

Ponadto w terminie od 16 grudnia 2017 roku do 21 stycznia 2018 roku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu przeprowadziła szkolenie dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych. W szkoleniu wzięli udział również Strażacy z OSP Nowogrodziec oraz OSP Zebrzydowa.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie gratuluje Strażakom zaangażowania podczas szkoleń oraz pozytywnych wyników egzaminów, życząc jednocześnie, aby nabyta wiedza sprawnego i bezpiecznego wykonywania działań ratowniczych stanowiła dalszą motywację do pracy i rozwijania umiejętności.