Drukuj
Odsłony: 4487

Gmina Nowogrodziec, znana z dobrego rozwoju gospodarczego, dobrego klimatu dla przedsiębiorców oraz prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych, stwarza również możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań dla mieszkańców i odwiedzających ją gości. Przykładem tego jest szeroko rozumiany sport i rekreacja, pozwalające aktywnie spędzić czas, zrelaksować się i wypocząć, jak również dostarczające wiele emocji kibicom i sympatykom różne dyscypliny sportu.
Od wielu lat władze Gminy Nowogrodziec dostrzegają potrzebę realizacji działań i przedsięwzięć o tematyce sportowej. Nie tylko dostrzegają, ale co za tym idzie, czynnie je wspierają i finansują w ramach posiadanych środków. Wiodącą dyscypliną jest tu piłka nożna mająca rzesze wielbicieli i sympatyków, pragnących w wolnej chwili aktywnie realizować własne pasje. Obecnie w Gminie Nowogrodziec działa siedem drużyn piłkarskich skupiających nie tylko zespoły seniorskie, ale co najważniejsze - dziecięce i młodzieżowe. Działalność tych stowarzyszeń finansowana jest w głównej mierze z budżetu gminy, dzięki czemu łącznie siedem drużyn seniorskich oraz sześć drużyn dziecięcych i młodzieżowych może w sposób stabilny funkcjonować i uczestniczyć w rozgrywkach ligowych.
Wspominając o drużynach dziecięcych i młodzieżowych nie sposób nie wymienić głównego animatora sportu w gminie, którym jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Powstała Gminna Akademia Piłkarska skupiająca osiem drużyn dziecięcych, począwszy od przedszkolaków, a na młodzieży gimnazjalnej kończąc. W Akademii Piłkarskiej obecnie czynnie trenuje około 100 osób z terenu gminy. Udzielone wsparcie finansowe pozwala szkolić najmłodszych adeptów piłkarskich na wysokim poziomie organizacyjnym. Dyplomowani trenerzy, odbywający staże w klubach piłkarskich w Europie, zakup 5 pełnych zestawów kompletów strojów piłkarskich, zakup nowych bramek, zakup sprzętu treningowego i kilkudziesięciu piłek - to tylko inwestycje z ostatnich miesięcy, pokazujące jak dużą wagę przywiązują władze Gminy Nowogrodziec do Gminnej Akademii Piłkarskiej oraz do szkolenia dzieci i młodzieży z całej gminy.
Łącznie na terenie gminy funkcjonuje aktualnie 7 drużyn seniorskich oraz 15 zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Godnym zauważenia jest fakt, iż obecnie w Klasie Okręgowej, najwyższych rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jeleniej Górze, Gmina Nowogrodziec, jako jedyna z okręgu jeleniogórskiego, ma aż trzech przedstawicieli. Są do zespoły z Wykrot, Parzyc oraz Zebrzydowej. Takie wyniki nie mogły by mieć miejsca bez dobrego klimatu dla sportu w gminie oraz dobrej współpracy władz miejskich z działaczami klubowymi.
Wiemy dobrze, że nie wystarczy otrzymywać dotację na bieżącą działalność, trzeba również posiadać obiekty, na których można ją realizować. Również na tym polu Gmina Nowogrodziec staje na wysokości zadania. W każdej miejscowości zlokalizowane są boiska piłkarskie, posiadające dzięki wsparciu finansowemu Gminy, coraz lepszą i dostosowaną do aktualnych potrzeb infrastrukturę. Na pierwszy plan wysuwają się boiska w Wykrotach i Zebrzydowej mające murowane szatnie i trybuny z siedziskami oraz kameralny Stadion Miejski w Nowogrodźcu z miejscami siedzącymi dla niemal 1000 osób. Już dzisiaj obiekty w Wykrotach oraz w Nowogrodźcu spełniają wymogi do gry na poziomie IV ligi. Nie zapomniano również o zespołach występujących w niższych klasach rozgrywkowych. Każda miejscowość, w której prężnie działa klub piłkarski, ma zakupioną modułową szatnię kontenerową, aby zawodnicy i sędziowie rozgrywali spotkania ligowe w dobrych warunkach.
Sport w Gminie Nowogrodziec to jednak nie tylko sport milionów Polaków, jakim bez wątpienia jest piłka nożna, ale również inne dyscypliny. W Nowogrodźcu działa już od ponad 20 lat Gminny Szkolny Związek Sportowy, skupiający dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz roczniki gimnazjalne. Przy szkołach funkcjonują Szkolne Związki Sportowe organizujące zajęcia pozalekcyjne.
Czy to już wszystko? A co z rekreacją? Czy na tym kończy się sport w Gminie Nowogrodziec? Otóż nie. Bogatą ofertę imprez i wydarzeń sportowych posiada działające od 25 lat w Nowogrodźcu i wspomniane wcześniej przy okazji drużyn piłkarskich Gminne Centrum Kultury i Sportu. Zakres tematyczny imprez i wydarzeń sportowych oferowanych w przeciągu roku dla mieszkańców oraz gości jest bardzo bogaty i zróżnicowany. Miłośnicy szachów odnajdą tu turnieje i zawody szachowe, w których biorą udział nie tylko mieszkańcy gminy, ale i szachiści z ościennych powiatów. Z myślą o paniach odbywają się maratony zumby, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem i z roku na rok coraz większą frekwencją. Miłośnicy biegania mają swoje święto w czerwcu, kiedy to organizowany jest bieg uliczny „Nowogrodziecka Dziesiątka”, impreza znana już nie tylko na Dolnym Śląsku, ale z udziałem biegaczy z całej Polski oraz z zagranicy. Nowością jest turniej piłkarski firm i zakładów pracy, mający od początku za zadanie integrację pracowników w lokalnych firmach inwestujących na terenie gminy.
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu to nie tylko imprezy i wydarzenia sportowe, to również wieczorne zajęcia rekreacyjne. Obecnie funkcjonują trzy grupy sportowe dla dorosłych, a mianowicie: zumba, pilates oraz crossfit. Każdy, kto odczuwa potrzebę ruchu oraz aktywnego spędzenia popołudnia, może przyjść na jedne z zajęć, gdzie są one zróżnicowane pod względem intensywności ćwiczeń oraz obciążeń treningowych.
W Gminie Nowogrodziec dostrzega się nie tylko potrzebę spotkań sportowych dla grup zorganizowanych. W kolejnych miejscowościach powstają finansowane przez lokalne władze plenerowe siłownie zewnętrzne. Każdy mieszkaniec w wolnej chwili może skorzystać z takiej sposobności i samodzielnie poćwiczyć na łonie natury. Również kajakarze odnajdą w Nowogrodźcu coś dla siebie. Na rzece Kwisa obok Stadionu Miejskiego zbudowano przystań kajakową. Miłośnicy kajaków mogą rozpoczynać stąd spływy pięknym i malowniczym szlakiem wodnym.
Gmina Nowogrodziec nie tylko wydatkuje własne środki na sport, ale również czynnie stara się pozyskiwać fundusze pozabudżetowe na budowę i modernizację obiektów. Przykładem tego jest kompleks sportowy „Orlik” w Nowogrodźcu oraz mini orliki w Gościszowie i Gierałtowie. Sale sportowe to kolejny przykład udanych inwestycji lokalnych. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu jest nowoczesnym obiektem, udostępnianym popołudniami i wieczorem również mieszkańcom i amatorom sportu. Również na wsiach przy szkołach podstawowych w Gierałtowie, Gościszowie, Wykrotach, Czernej i Nowej Wsi wybudowane są sale sportowe w zupełności spełniające oczekiwania lokalnej społeczności oraz zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.
To nie wszystkie plany lokalnych władz związane ze sportem. Obecnie realizowana jest inwestycja budowy skateparku, który już niebawem zostanie otwarty specjalnie dla młodzieży, a w kolejce czekają pomysły na kolejne miejsca „przyjazne” sportowo mieszkańcom Gminy Nowogrodziec.
Jedno jest pewne, w Gminie Nowogrodziec nie można narzekać na brak ofert i atrakcji sportowych. Każdy, kto tylko wykaże minimum zainteresowania, na pewno odnajdzie tu coś dla siebie i dla realizacji swojej pasji sportowej.

Źródło: GCKiS w Nowogrodźcu