socjale410

W Nowogrodźcu powstanie 6 nowych lokali mieszkalnych: dwa mieszkania 3-pokojowe i cztery 2-pokojowe o łącznej powierzchni użytkowej 240 m2.

W dniu 17 listopada br. Burmistrz Nowogrodźca podpisał z wykonawcą – firmą Tomasz Chwirot z siedzibą w Bogatyni, umowę na budowę budynku socjalnego. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. Parterowy budynek na rzucie prostokąta, w technologii tradycyjnej powstanie przy ul. Jodłowej w Nowogrodźcu. Wykonane zostaną wszelkie niezbędne przyłącza oraz wewnętrzne instalacje, okładziny ścienne i podłogowe, zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe. W ramach zadania wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1 mln. 400 tys. zł. Gmina Nowogrodziec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w kwocie niemal 500 tys. zł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z zapisami podpisanej umowy wszelkie prace powinny zostać zakończone w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Będzie to jeden z trzech budynków komunalnych, w najbliższych latach planowane są kolejne inwestycje.

>>TV Łużyce – Będą nowe mieszkania socjalne<<