W dniu 06 listopada 2017 roku w sali „PROMYK" w Nowogrodźcu odbyła się konferencja „RODZINA BEZ PRZEMOCY", zorganizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy udziale Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha.

>>Więcej informacji - MGOPS w Nowogrodźcu<<

>>Relacja TV Łużyce pt. Rodzina bez przemocy<<