Stypendia BN zd14

W dniu 16 października 2017 roku w Auli Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu odbyła się jubileuszowa X uroczystość związana z przyznaniem Stypendiów oraz Nagród Burmistrza Nowogrodźca dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za bardzo dobre wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i turniejach oraz przeglądach artystycznych. Tradycyjnie, w tym dniu wręczono także nagrody Burmistrza Nowogrodźca z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

W uroczystości wzięli udział: Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca, Antonina Szelechowicz – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Ks. Krzysztof Słabicki - Dziekan Dekanatu Nowogrodziec, Dyrektorzy i Wicedyrektorzy jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, zaproszeni nauczyciele oraz przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, nagrodzeni uczniowie oraz rodzice.
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie powitał licznie zgromadzonych uczestników uroczystości, następnie został zaprezentowany występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu pod opieką Pani Renaty Dziuba.

Szczególne podziękowania zostały skierowane do nauczycieli, którzy z racji pełnionych obowiązków oraz stanowiska odegrali istotną rolę w przygotowaniu obecnego kształtu sieci szkół lub zdecydowali się przejść na zasłużoną emeryturę nie rozstając się jednak całkiem ze swoją szkołą i nadal wspierają ją swoją wiedzą i doświadczeniem. Podziękowania otrzymali: Pani Małgorzata Potocka – była Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie, obecnie nauczyciel tej szkoły; Pani Małgorzata Sokalska – była Dyrektor Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach, obecnie Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach; Pani Alicja Krawczyk – była Wicedyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu, obecnie Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu; Pani Jadwiga Maksymowicz – była Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, obecnie nauczyciel tej szkoły; Pan Józef Rosa – były Dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu; obecnie Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu; Pan Artur Kril – Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi, obecnie Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi. 

Uzyskanie przez uczniów wspaniałych rezultatów nie byłoby możliwe bez zaangażowania nauczycieli oraz wsparcia dyrektorów jednostek oświatowych. Na ich ręce zostały złożone podziękowania oraz kwiaty, które były formą wyrazu wdzięczności za codzienną pracę całego grona pedagogicznego. 
Dla pedagogów, którzy wyróżniali się w roku szkolnym 2016/2017 ciekawymi i niekonwencjonalnymi metodami nauczania, inspirującymi pomysłami i olbrzymim zaangażowaniem w pracę z uczniami zostały przyznane Nagrody Burmistrza Nowogrodźca z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniono w ten sposób: Panią Małgorzatę Kwiotek – Dyrektora Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, Panią Małgorzatę Basiura - nauczyciela Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, Panią Urszulę Kawałko - nauczyciela Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, Panią Jadwigę Skrok – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie, Panią Marcelinę Król – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie, Panią Małgorzatę Potocką – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie, Pana Bogusława Wolszczak – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach, Panią Urszulę Troszczak-Krzywdzińską – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, Panią Elżbietę Żak – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi, Panią Alicję Krawczyk – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.
Do tradycji uroczystości należy uhonorowanie osób, których działania na rzecz edukacji były skrzętnie gromadzone i odnotowywane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Nowogrodźcu. Szczegółowe informacje oraz osobę nagrodzoną Medalem Komisji Edukacji Narodowej przedstawiła Pani Teresa Drąg – Prezes Związku. Wyróżniona została Pani Beata Szeremeta – nauczyciel Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu.
Stypendia i Nagrody Burmistrza Nowogrodźca to indywidualne wyróżnienia dla dzieci i młodzieży, których wiedza i zainteresowania wykraczają poza ogólnie przyjęte ramy nauczania. Są motywacją do podejmowania nowych wyzwań i doskonalenia swoich umiejętności, ożywiają pozytywną rywalizację oraz sprzyjają rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży. Przyznawane po raz dziesiąty wyróżnienia obrazowały, jak duży potencjał drzemie w naszej młodzieży. Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się humaniści, umysły ścisłe, plastycy, muzycy oraz miłośnicy kultury i historii, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy, wytrwałości, pomocy nauczycieli i wsparciu rodziców są w stanie spełniać swoje marzenia.

W trakcie uroczystości przyznano Stypendia Burmistrza Nowogrodźca dla 19 uczniów. W tym roku, po raz trzeci, zostały przyznane zarówno stypendia naukowe – było to 15 stypendiów, jak i artystyczne – były to 4 stypendia. Nagrody indywidualne Burmistrza Nowogrodźca zostały przyznane 11 uczniom.
Po raz trzeci w tym roku zostały przyznane nagrody dla zespołów i drużyn. Wyróżniono w ten sposób:
- Zespół Wokalny „AKORD” ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
- Uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie, za zdobycie III miejsca w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój Przyjaciel z porcji zdrowia”,
- Koło przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, za zdobycie I miejsca w konkursie regionalnym pt. „Doliną rzeki Kwisy – przyroda i historia”,
- Zespół ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, za zdobycie I miejsca w kategorii prac zbiorowych w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę 2017”,
- Zespół ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi, za zdobycie V miejsca w Konkursie „Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej”,
- Zespół z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi, za zdobycie I miejsca w Konkursie Wiedzy w Ramach Obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

W imieniu wszystkich dzieci zostały skierowane gorące podziękowania dla rodziców i Przewodniczących Rad Rodziców placówek oświatowych.

>>Galeria zdjęć - Gala Wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza Nowogrodźca<<