W GCKiS Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu zrealizowano zadanie pn. „Zakup serwera oraz zestawów komputerowych do Biblioteki Publicznej w Nowogrodźcu”. W dniu 5 czerwca 2017 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę na dotację celową na łączną kwotę 37.200,00 zł. Wszystkie środki finansowe pochodziły w całości z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe do Czytelni Internetowej, serwer, zasilacz do serwera, oprogramowanie oraz czytniki kodów kreskowych. Biblioteka wykupiła również dostęp do systemu bibliotecznego MAK+. Nowy system pozwala zinformatyzować wszystkie procesy biblioteczne począwszy od zakupu zbiorów przez ich opracowanie, udostępnianie, ubytkowanie, kończąc na zestawieniach i wszelkich statystykach.
Zakupiony sprzęt komputerowy umożliwi użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych. Obecnie trwają prace nad wprowadzaniem księgozbioru do systemu.

Zakup sprzętu komputerowego przyczynił się do unowocześnienia pracy Biblioteki Miejskiej w Nowogrodźcu.

Źródło: GCKiS Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu