Drukuj
Odsłony: 8403

rewitalizacja zdjęcie 410

W dniu 11 sierpnia br. podpisana została umowa na rewitalizację zabytkowego centrum Nowogrodźca.

 

Obszarem inwestycji objęty będzie rejon ulic Rynek i Kościuszki. Przebudowane zostaną nawierzchnie drogowe, chodniki, place, zaplecza budynków mieszkalnych, powstaną parkingi oraz miejsca postojowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane są też prace związane z przebudową instalacji deszczowej i urządzeń elektrycznych. Ponadto przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowania dróg wojewódzkich. Realizacja inwestycji poprzedzona została opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, w ramach którego w dniach 18 i 25 lipca oraz 20 września 2016 roku, odbyły się spotkania warsztatowe z Mieszkańcami, Wspólnotami Mieszkaniowymi i Stowarzyszeniami. Przeprowadzone konsultacje społeczne miały na celu uwzględnienie oczekiwań i potrzeb Mieszkańców. Informacje o spotkaniach i przebiegu prac nad Programem Rewitalizacji, zamieszczane były na stronie internetowej Gminy  i Miasta Nowogrodziec, w prasie lokalnej  i tablicach informacyjnych. Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 8-10 w Nowogrodźcu złożyła wniosek projektowy w ramach programu rewitalizacji i czynnie uczestniczyła w procesach przygotowawczych.

Obecnie przekazany został plac budowy i rozpoczęto prace związane z porządkowaniem terenów zapleczy budynków mieszkalno-usługowych przy ulicy Rynek.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Mieszkańcy zostali poinformowani o planowanych pracach na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych przez zarządców nieruchomości, wykonawcę inwestycji, jak również przez Spółkę Hydro Tech – administratora pomieszczeń gospodarczych, znajdujących się na zapleczach budynków mieszkalnych.

Pismem z dnia 25 lipca 2017 roku Spółka Hydro Tech powiadomiła wszystkich Mieszkańców wynajmujących pomieszczenia gospodarcze o konieczności ich opróżnienia z zachowaniem terminów umownych.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich dziękuje wszystkim Mieszkańcom za wyrozumiałość  i pomoc w realizacji tak ważnego dla Gminy Nowogrodziec zadania.