hydro tech logo na www

 

Informujemy o przystąpieniu do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Czerna, Nowa Wieś, Godzieszów, Zebrzydowa (Wieś) w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 W ramach projektu zostanie wybudowane łącznie 29,3 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym:

-        14,5 km w Czernej,

-        4,9 km w Nowej Wsi,

-        4,5 km w Godzieszowie,

-        5,4 km w Zebrzydowej.

Planowany termin zakończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Czerna i Nowa Wieś to październik 2018 roku, natomiast w miejscowościach Godzieszów i Zebrzydowa to maj 2019 rok.

Informacje o przebiegu prac będą przedstawiane na zebraniach z Mieszkańcami w najbliższym terminie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.hydrotech.info.pl 

Źródło: Hydro- Tech Sp. z o.o.