zdjęcie Dubrava www

Mieszkańcy Wykrot powrócili z wyjazdu do Bośni, gdzie w miejscowości Stara Dubrava, na polskim cmentarzu umieszczony został krzyż wraz z pamiątkową tablicą o treści:„Ludzie żyją tak długo jak inni pielęgnują pamięć o nich” - Polskim osadnikom, mieszkańcom Dubravy w latach 1900-1945. Potomkowie z Wykrot.”

 To właśnie w Wykrotach, po II wojnie światowej, osiedlili się reemigranci z Dubravy – miejscowości  w obecnej Republice Serbskiej Bośni i Hercegowiny. Mieszkańcy Wykrot często wracają pamięcią do miejsca urodzenia swoich rodziców i dziadków, a pamięć o tych, którzy spoczęli na cmentarzu  w Dubravie pozostaje wciąż żywa i jest przekazywana kolejnym pokoleniom.

Podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w dniu 21 sierpnia br. obecni byli przedstawiciele władz gminy Ćelinac: Szef Wydziału Administracji generalnej Miroljub Vasić , zastępca Dyrektora Działu Socjalnego Drgana Topić, Przewodniczący Mniejszości Narodowej Branko Deket z Prnjavora oraz ksiądz z parafii Prnjavor Vlado Lukenda.

Nie zabrakło osobistych przeżyć i wspomnień, wśród uczestników wycieczki była 85-letnia mieszkanka dawnej Dubravy, obecnie mieszkająca w Lubaniu, która jako dziecko wyjechała do Polski. Wszyscy uczestnicy wyjazdu powrócili pełni wrażeń i dobrych emocji.  

Mieszkańcy Wykrot dziękują Burmistrzowi Nowogrodźca Robertowi Relichowi za pomoc w uzyskaniu zgody władz gminy Celinać na umieszczenie krzyża oraz tablicy na polskim cmentarzu w Dubravie.