Hydrotech przod www

Zgodnie  z koncepcją zagospodarowania Miasta Nowogrodźca i programem rewitalizacji, w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, odbudowujemy istniejącą jeszcze w okresie powojennym wielowiekową architekturę,  przywracając układ urbanistyczny Nowogrodźca u zbiegu ulic 1 Maja i Bolesławieckiej.

Cieszy fakt, że miasto będzie w stanie zapewnić Mieszkańcom nowe lokale mieszkalne, a przedsiębiorcom nowe powierzchnie usługowo – handlowe.

Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych. Do zabudowy i na nabywcę użytkowania wieczystego oczekuje druga pierzeja placu od strony ulicy Bolesławieckiej. Wszelkie informacje dla zainteresowanych inwestycją można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu lub na oficjalnej stronie Gminy i Miasta Nowogrodziec www.nowogrodziec.pl ( Biuletyn Informacji Publicznej ).

>>TV Łużyce - nowa kamienica<<