07.08.2017 flagi na strone www

Po kilku latach starań i współpracy Gmina i Miasto Nowogrodziec wraz z samorządami Gminy Srbac w Republice Serbskiej Bośni i Hercegowiny, Gminy Gorzyce w Polsce i Powiatu Przemyślany na Ukrainie stanowi jedną wspólnotę, którą łączy wspólna historia i losy Mieszkańców.

  Pierwszą umową o współpracy pomiędzy samorządami było porozumienie z Gminą Grossdubrau z Niemiec. Warto przypomnieć, że zanim nasi Mieszkańcy po wielu trudach przyjechali do Nowogrodźca, to ich drogi wiodły z dawnej Galicji przez byłą Jugosławię i Kresy Wschodnie. Stąd, też rodzinne korzenie Mieszkańców naszej gminy siegają do miejsc, które zapisane są w pamieci osób będących świadkami tamtych wydarzeń.

Idea współpracy z samorządami jest związana przede wszystkim z historią, kulturą i tradycją społeczności.

         Po raz pierwszy podczas Święta Gminy i Miasta Nowogrodziec pod nazwą „V Jarmark Garncarski – Wielki Garniec z Nowogrodźca  nad Kwisą” byliśmy wszyscy razem. Do grona naszych przyjaciół w ramach partnerskiej współpracy samorządowej dołączyła Gmina Gorzyce, którą reprezentuje Wójt Gminy Leszek Surdy (http://www.gorzyce.itl.pl/j3/). Wcześniej nasze zaproszenie do współpracy przyjęły Samorządy Gminy Srbac, którą reprezentuje Mlađan Dragosavljević – Naczelnik Gminy (http://www.srbac-rs.com/)   i Powiatu Przemyślany na Ukrainie, którym kieruje Starosta Powiatu – Wołodymir Tańczyn (http://www.peremrda.gov.ua/).

Wybór samorządów do współpracy nie był przypadkowy i  jest ściśle związany z życiem i losami naszych Mieszkańców.

Wzajemna współpraca, przy udziale władz samorządowych polega na wspólnych kontaktach, inicjatywach, jak również obowiązkach, które spoczywają na młodszym pokoleniu, a związane są m.in. z dbałością o groby bliskich na polskich cmentarzach.

Nasze samorządy realizują nowe pomysły na współpracę korzystając ze wspólnych doświadczeń.

W ramach V Jarmarku Garncarskiego odbyła się I Konferencja Gospodarcza zorganizowana przez Panią Urszulę Bober – Prezesa Nowogrodzieckiego Towarzystwa Gospodarczo Społecznego w Nowogrodźcu. Uwagę uczestników konferencji skupiły cztery tematy spotkania : „Jak zdobywać rynki europejskie?”; „Nowoczesne gospodarstwo rolne”; „Zarządzanie strefą ekonomiczną” oraz „Systemy gospodarowania odpadami”.

Wśród prelegentów konferencji czynny udział wzięli  zaproszeni przedsiębiorcy  z naszej Gminy. Warto pogratulować naszym, rodzimym przedsiębiorcom wielu osiągnięć i gospodarczych sukcesów. Przedsiębiorczość w naszej Gminie to nie tylko strefa ekonomiczna, ale wiele małych, rodzinnych, polskich firm.

Niezmiernie cieszy współpraca młodzieży, która rozwija się na naszych oczach. Kilkudniowe wspólne spotkania podczas V Jarmarku Garncarskiego w Nowogrodźcu owocują przyjaźnią rozwijaną i wzmacnianą , dzięki między innymi cyfrowym możliwościom i są szansą na dalsze poznawanie kultury, tradycji, obyczajów, jak również poznawanie innych języków..

         Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich dziękuje za wszelką pomoc i okazaną życzliwość Mieszkańcom i Przyjaciołom naszej Gminy i Miasta Nowogrodziec.

>> Współpraca - GALERIA ZDJĘĆ<<