7 czerwca 2017 roku zakończyły się pomyślnie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Kierżno i Godzieszów.

Stan techniczny dróg gruntowych przed realizacją przebudowy uniemożliwiał korzystanie z nich w pełnym zakresie. Szczególnie dotkliwym dla mieszkańców był okres wiosenno - jesienny, w którym drogi były częściowo nieprzejezdne.
Głównym uzasadnieniem dla przebudowy powyższych dróg było uzyskanie dostępności i dojazdu do miejsc zamieszkania, poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników nowych dróg, zmniejszenie kosztów utrzymania dróg oraz podwyższenie komfortu jazdy.
Inwestycja obejmowała przebudowę dwóch powyższych dróg o długości 100 mb oraz 101 mb o szerokości 3 – 4,5 m. W przypadku drogi w miejscowości Kierżno przebudowa polegała na wykonaniu jednej warstwy nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz z zjazdami drogowymi i oznakowaniem pionowym, natomiast w miejscowości Godzieszów - na ułożeniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami. Odwodnienie dróg zostało zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.
Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 113 tys. złotych. Inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy Nowogrodziec.