Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 14 czerwca br. podpisał umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie z firmą Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik z siedzibą w Kościelnikach Dolnych. Umowę podpisano na łączną kwotę 228 429,82 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę powyższej drogi o długości 615 mb oraz szerokości 3 m. Projektowana droga posiada charakter drogi transportu rolnego i stanowi połączenie gospodarstw rolnych oraz siedlisk rolników i innych mieszkańców wsi.

Przebudowa będzie polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi oraz z oznakowaniem drogowym pionowym. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.

Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych w wysokości: 126 000,00 zł.