Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, podpisała dnia 21 czerwca 2017 roku Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, w porozumieniu z Zarządem SSEMP S.A. w Kamiennej Górze, konsekwentnie dążył i pracował nad rozszerzeniem strefy ekonomicznej na obszarze Gminy i Miasta Nowogrodziec dla obecnych i przyszłych inwestorów. Plan rozwoju strefy przewidywał pozyskiwanie nowych lokalizacji w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania.

W wyniku działań Burmistrza Roberta Relicha wraz Zarządem SSEMP S.A. w Kamiennej Górze, Strefę Aktywności Gospodarczej w wielkości ponad 158 ha w pełni uzbrojonych gruntów przemysłowych włączono do strefy ekonomicznej, teren zaś został objęty zwolnieniami podatkowymi stanowiącymi pomoc publiczną Państwa.
Jest to niesłychany sukces obecnych władz - wielkość pomocy publicznej dla inwestorów, którzy zainwestują w strefie ekonomicznej, wyniesie 780 mln złotych, a liczba miejsc pracy zwiększy się o 6800.

W obliczu skutecznie poczynionych działań, przed Mieszkańcami otwierają się nowe możliwości, związane z intensywnie rozwijającą się strefą, a co za tym idzie - znacznym zwiększeniem miejsc pracy. „Takich niebotycznych pieniędzy Gmina w historii powojennej nigdy nie otrzymała. Ma powstać 6800 miejsc pracy!” – mówi z satysfakcją Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca.

Jest już duże zainteresowanie inwestorów. Między innymi, inwestor z Chin planuje w roku 2021 wybudować fabrykę akumulatorów baterii litowo-jonowych do nowych samochodów elektrycznych.

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Nowe możliwości w specjalnej strefie<<

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z obszarem przyłączonym do strefy

Strefa Ekonomiczna Wykroty