Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie BIP: http://bip.nowogrodziec.pl/1439/14/konkurs-na-stanowisko-pracownika-socjalnego.html

oraz na stronie www.mgops.nowogrodziec.pl