Gazele biznesu zd

Gminna spółka Hydro-Tech sp. z o.o. podczas gali Gazele Biznesu województwa dolnośląskiego, która odbyła się 31 stycznia 2017 roku we Wrocławiu, została uhonorowana dyplomem laureata rankingu za 2016 rok. Nagrodę odebrali Prezes Hydro-Tech Jacek Ruchała oraz Zastępca Burmistrza Nowogrodźca Dariusz Jancelewicz.

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Gazela to firma, która doskonale daje sobie radę na wymagającym rynku i w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży oraz poprawiała swoje wskaźniki ekonomiczne.

Nagroda to też uznanie dla Gminy Nowogrodziec za pozyskanie „unijnego turbodoładowania” - spółka gminna osiągała w ostatnich latach dobre wskaźniki dzięki kulminacji inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Spodziewamy się utrzymania tej dynamiki w roku 2017 i w latach następnych, ponieważ z wielkim powodzeniem sięgamy po unijne fundusze z nowej perspektywy finansowej. Spowoduje to zwiększenie jakości i ilości świadczonych usług w przyszłości.

Sukces spółki gminnej zawdzięczamy decyzji Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha, który w 2006 roku podczas pierwszej swojej kadencji zadecydował o rozpoczęciu wielkiego i trudnego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Nowogrodziec”. Obecnie wartość nakładów sięga ponad 80 milionów złotych (w tym dotacje ok. 50 milionów złotych), a w najbliższym czasie powinny one wzrosnąć o kolejne 30 milionów złotych.

Przypomnijmy, że po poprzednich włodarzach Gmina Nowogrodziec odziedziczyła zaledwie 3 kilometry starej zdegradowanej kanalizacji ogólnospławnej i nieczynną oczyszczalnię ścieków, za co Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożył kary na Gminę Nowogrodziec w łącznej kwocie 1 mln złotych plus odsetki oraz wielotysięczne kary na spółkę za zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Kwisy. Burmistrz Nowogrodźca otrzymał również „w spadku” nieczynne składowisko odpadów w Nowogrodźcu wymagające natychmiastowej rekultywacji z ówczesnym kosztorysem na 5 mln złotych netto.

Sama spółka Hydro - Tech w 2006 roku miała aktywa w wysokości ok. 400 tysięcy złotych głównie w zaniedbanych środkach trwałych, teraz jest to prawie 100 mln złotych czyli 250 razy więcej.

Na zakończenie gali organizatorzy życzyli wszystkim nagrodzonym dalszych sukcesów i optymizmu mimo piętrzących się problemów i trudności, będących nieraz wynikiem nieuzasadnionej krytyki.