niska emisja

 Informacja
Burmistrza Nowogrodźca

                   Mając na uwadze silną potrzebę poprawy jakości powietrza Burmistrz Nowogrodźca dołącza się do apelu dotyczącego ograniczenia niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 27 października 2016 r.

 Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

                                                                                                                                                                                   

Załącznik:
Uchwała nr XXVII/841/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego ograniczenia niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego