Wielki projekt dla wsi Hydro Tech LOGO zd

Gmina i Miasto Nowogrodziec otrzymała ponad 27 mln zł dotacji na realizację II etapu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Walorem rozwoju infrastruktury jest szansa na udostępnienie terenu pod budownictwo jednorodzinne, a szczególnie konsekwentna realizacja programu ochrony środowiska.

Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap II” została podpisana pomiędzy spółką Hydro-Tech sp. z o.o. w Nowogrodźcu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 8 września 2016 r.

Projekt obejmuje następujące kontrakty:

  • Zaprojektowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej i Nowej Wsi oraz przebudowy sieci wodociągowej w Godzieszowie i Zebrzydowej
  • Budowa 30 km kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie, Czernej, Zebrzydowej i Nowej Wsi oraz przebudowa 6 km sieci wodociągowej w Godzieszowie i Zebrzydowej
  • Rozbudowa monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami służącymi do monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci i stacji uzdatniania wody (system typu SCADA)
  • Inżynier Projektu
  • Promocja projektu

Rozbudowa kanalizacji pozwoli na włączenie do systemu kanalizacji kolejnych miejscowości: Godzieszowa, Czernej, Zebrzydowej (obszar przy drodze krajowej nr 94) i Nowej Wsi, dzięki czemu wypełnimy zobowiązania wobec UE, a przede wszystkim oczekiwania mieszkańców. Ponadto wzrośnie bezpieczeństwo i gwarancja dostawy wody dla mieszkańców Godzieszowa, poprzez przebudowanie starej sieci wodociągowej. „Jednocześnie chcąc lepiej zarządzać siecią wodociągową, zamierzamy rozbudować system monitoringu, który ma nam pomóc w szybkim wykrywaniu awarii i zmniejszeniu strat” – podkreśla Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca.

Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 54.141.101,56 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 27.468.053,58 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na I kwartał 2020 roku.

Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej zajęło przedsiębiorstwu 1,5 roku (luty 2015 - czerwiec 2016). Na opracowanie projektów na budowę kanalizacji w miejscowościach Godzieszów i Czerna spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w wysokości 194.522,50 zł. Obecnie trwają prace projektowe związane z przebudową sieci wodociągowej w miejscowościach Godzieszów i Zebrzydowa.

Kontynuacja inwestycji nastąpi we wsi Wykroty w ramach rozszerzenia zadania za zgodą instytucji finansującej projekt.

                                                                 Źrodło: Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu                                                                                              

Przechwytywanie