Wysokość stawek podatku leśnego na 2021 rok

0,220m3 drewna  x 196,84 zł = 43,3048 zł

Nowe formularze deklaracji, informacji i załączników można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów.

Podstawa prawna:

1.Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r.   w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r.  (M.P. z 2020, poz. 983)