garniec-tile34

Nejstarším archeologickým nálezem poukazujícím na přítomnost člověka na území dnešního Nowogrodzce je římská mince císaře Septimia Severuse (193-211 n. l.). Nejstarší písemné zmínky o Nowogrodzci pochází ze 13. století. Podle legendy nechal kníže Jindřich Bradatý roku 1202 postavit na hranici s Čechami a Lužicí hrad u staré osady. Ta se nacházela na obchodní stezce z Vratislavi do Lipska, tzv. Via Regia. V roce 1217 věnoval kníže hrad své choti Hedvice Slezské, která jej věnovala řádu Marie Magdalské. V roce 1233 kníže Jindřich Bradatý povýšil osadu na město. Roku 1408 bylo prodané bratrům Rechenbergům z Kliczkowa. V 16. století prožívalo město období prosperity související s hrnčířstvím.
Díky počátkům hrnčířství se Nowogrodziec stal "Městem dobrého hrnce". V roce 1933, u příležitosti 700. výročí založení města, 24letý Jerzy Buchwald, syn hrnčíře, vyrobil hrnec vysoký 3,34 metrů o objemu až 8702 litrů. Surovinou pro výrobu hrnce byla místní hlína. Velký hrnec (Groβe Topf) byl zničen v roce 1945 za nevysvětlených okolností. V roce 2013 byla financována „Výstavba kašny GARNIEC" (v překladu HRNEC) na náměstí v Nowogrodzci. Velký hrnec byl tedy v poněkud pozměněné formě obnoven.

 

 

logotypCZ-PLvizytkiztextem