W dniach 17-20 kwietnia 2012 r. Gminę i Miasto Nowogrodziec odwiedziła oficjalna delegacja z Gminy Srbac (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny). Inicjatywa Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha, który w październiku ubiegłego roku osobiście złożył wizytę w Gminie Srbac, zaowocowała podpisaniem umowy o współpracy i partnerstwie pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami. Na uroczystej XXI Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w dniu 19.04.2012 r. została podjęta Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Srbac (Bośnia i Hercegowina) a Gminą Nowogrodziec (Rzeczpospolita Polska). Na mocy tej uchwały została podpisana Umowa Dotycząca Nawiązania Partnerstwa i Współpracy Pomiędzy Gminą Nowogrodziec (Polska) i Gminą Srbac (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny).

 
     Umowa przewiduje współpracę w dziedzinach życia gospodarczego,srbaczbiorowesesja.jpg społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i publicznego na zasadach dobrowolnej współpracy w celu ustanowienia braterskich stosunków między obu narodami i pogłębienia stosunków między mieszkańcami obu gmin. „Wszystkie kontakty opierać się będą na przyjaźni, która już połączyła nasze regiony poprzez wspólną historię. Spodziewam się, iż współpraca między Gminą Srbac i Gminą Nowogrodziec przyniesie wiele korzyści mieszkańcom obu gmin, będzie kontynuacją wspólnej historii obu narodów”- powiedział Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.
          Większość miejscowości Gminy Nowogrodziec zamieszkała jest przez reemigrantów z byłej Jugosławii. Tradycje przywiezione z tamtych terenów są pielęgnowane przez naszych mieszkańców. Ciepłe wspomnienia, przywiązanie do serbskiej kultury zakorzeniły się w życiu i obyczajach mieszkańców naszej gminy.
  wladza-crop.jpg
       Przedstawiciele oficjalnej delegacji Gminy Srbac przyjechali do nas w składzie: Naczelnik Gminy Srbac Živko Mikulić, Naczelnik Departamentu Zarządzania Gminą Sławko Maleszewić, Szef Gabinetu Naczelnika Gminy Miszo Micholczić. Serdeczność i troska, którymi zostali otoczeni przez mieszkańców naszej gminy, wywarły na nich ogromne wrażenie. Wielką niespodzianką okazało się dla nich rozpowszechnione wśród naszych rodaków posługiwanie się językiem serbskim oraz istnienie zespołów folklorystycznych śpiewających po serbsku.
                                                                                                                   srbaccment.jpg
                                                                                                                     
          Przedstawiciele władz Gminy Srbac na czele z Naczelnikiem Gminy Srbac Živko Mikulić wraz z Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Wilhelmem Tomczukiem, Sołtysem Gościszowa Zenonem Szynką i licznie zgromadzonymi mieszkańcami Gościszowa złożyli kwiaty na grobach śp. Jana Pławiaka i śp. Jana Łaniochy, prekursorów współpracy i kontaktów mieszkańców Gminy Nowogrodziec z mieszkańcami Gminy Srbac.
 
srbacgosciszowianki.jpg
 
     W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie Dyrektor Małgorzata Potocka, grono pedagogiczne oraz uczniowie placówki gorąco powitali gości z Srbac. Koncert zespołów folklorystycznych, zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Gościszowie, umilił ten niezwykły wieczór. Wystąpiły zespoły: „Małe Herody”, „Milikowianki”, „Czernianki”, „Zagajnik” oraz „Gościszowianki” i „Małe Gościszowianki”.
 
     Czekamy na naszych serbskich przyjaciów w lipcu na święto Pečenicy!
 
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich dziękuje serdecznie wszystkim za zaangażowanie oraz udział w spotkaniach z gośćmi z gminy Srbac.